CISKO - Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého


CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ KRAJE OLOMOUCKÉHO

Olomoucký kraj - logo
Olomoucký kraj finančně přispívá na činnost Centra individuálních sportů kraje Olomouckého

ČUS - logo
Olomoucká krajská organizace ČUS

Město Olomouc - logo
Město Olomouc

Aktuality

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA CISKO, z.s.:

Dopis představenstva CISKO, z.s. zařazeným sportovcům do programu „Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého (CISKO)“

Mladí sportovní přátelé!

Tento dopis je určen Vám, mladým talentovaným sportovcům, Vašim rodičům, trenérům a funkcionářům Vašich oddílů a klubů. Centrum individuálních sportů kraje Olomouc, jehož iniciátorem a realizátorem byla od roku 2007 Olomoucká krajská organizace ČUS za výhradní finanční podpory Olomouckého kraje. Za dobu 11 let své existence podpořilo přes 1150 mladých talentovaných sportovců částkou přesahující 11,5 milionů korun. Jsme hrdí na to, že členy CISKA bylo několik mistrů světa a Evropy, řada mladých talentů to dotáhla až do dospělé reprezentace České republiky. Tituly a medaile z republikových přeborů všech věkových kategorií lze počítat na stovky. Jsme toho názoru, že se jednalo o smysluplný projekt a že zcela oprávněně byl součástí krajské podpory vrcholového sportu v Olomouckém kraji. Jeho výhodou byla poměrně jednoduchá administrativa pro žadatele – konkrétního sportovce, adresné přidělení finančního příspěvku na přesně specifikované účely, precizní a po celou dobu trvání CISKA bezchybné vyúčtování poskytnutých prostředků poskytovateli Olomouckému kraji.

V nadcházejícím období pro rok 2018 Olomoucký kraj upravuje nově podmínky podpory oblasti sportu a volného času a projekt CISKO ve stávajícím režimu je dočasně pozastaven. Na webových stránkách Olomouckého kraje jsou již zveřejněny Krajské dotační programy 2018. V Přehledu dotačních programů lze dohledat v části F 1 až F 6 – Oblast sportu a volného času - všechny vyhlášené oblasti podpory pro rok 2018. Nově je zařazen program pod označením F2/3 – Podpora reprezentantů Olomouckého kraje, který je jistou náhradou projektu CISKO. Vyhlášen má být 19.12.2017 a termín podávání individuálních žádostí je od 19.1.2018 do 27.4.2018, alokovaná částka pro příspěvky je 2 miliony Kč. Doporučujeme Vám proto se s tímto materiálem seznámit a využít možnosti, které tento program nabízí. Kontaktní osobou pro tyto projekty je na Olomouckém kraji Mgr. Miloslav Machálek. Představenstvo CISKA hledá cesty, jak zajistit pokračování své činnosti a podpory talentů. Pokud se nám podaří během prvních měsíců roku 2018 zajistit finanční prostředky, budeme informovat prostřednictvím pošty a webových stránek o možnostech a podmínkách pro poskytnutí příspěvku.

Na závěr Vám všem chceme poděkovat na dlouholetou spolupráci a za skvělou reprezentaci sportu v Olomouckém kraji. Věříme, že náš projekt, jehož jsme byli iniciátory a realizátory, Vám pomáhal k vylepšení podmínek pro přípravu a vlastní sportovní činnost. Přejeme Vám i v roce 2018 hodně sportovních úspěchů, zdraví a pohody.

V Olomouci dne 9. prosince 2017

Za představenstvo CISKO z.s.
Jaroslav Novák v.r.
předseda představenstva

Dopis sportovcům předsedy představenstva CISKO, z.s. pro rok 2017
(dokument PDF)


10. října 2007

Předseda představenstva CISKO, z.s. p. Jaroslav Novák podepisuje na Krajském úřadě Olomouckého kraje Smlouvu o poskytnutí příspěvku pro CISKO, z.s.

Úspěchy sportovců

Box

Fotoaktuality

Předání smluv – podpora sportu Olomouckého kraje 2015

Nejlepší sportovci kraje za rok 2014

O nás

Vážení sportovní přátelé!

Ve čtvrtek dne 13. září 2007 schválila Rada Olomouckého kraje smlouvu o financování připravovaného Centra individuálních sportů kraje Olomouckého pro rok 2007. Podařilo se nám tak završit přípravný proces na podporu mladých sportovců individuálních sportů v Olomouckém kraji. Již před časem jsme předběžně zjišťovali možné uchazeče o zařazení do tohoto systému a nyní se znovu na Vás obracíme s požadavkem na předložení přihlášek konkrétních mladých sportovců k jejich případnému zařazení do CISKO z.s. pro první fázi činnosti tohoto centra.

Od 20. září 2007 je v provozu internetová stránka CISKA (www.cisko.cz), na které jsou k dispozici základní materiály, potřebné pro podání přihlášky. Žádáme Vás, abyste tyto materiály důkladně prostudovali a řádně a úplně vyplněné vč. podpisů doručili na Olomouckou krajskou organizaci ČSTV (sekretář p. Ivo Kuba) v termínu do 1. října 2007. Představenstvo CISKO z.s. pak provede neprodleně výběr sportovců, se kterými budou sepsány "Smlouvy o sportovní přípravě", které mj. obsahují i možnosti a podmínky čerpání přidělených finančních prostředků sportovce.

Očekáváme od Vás aktivní spolupráci při rozběhu této mimořádné aktivity a věříme, že se nám podaří zajistit pro nadějné a talentované sportovce našeho kraje i do budoucna finanční prostředky pro kvalitní sportovní přípravu.

V Olomouci dne 17. září 2007
Za představenstvo CISKO z.s.
Jaroslav Novák, předseda představenstva

Identifikace CISKO, z.s. ve Spolkovém rejstříku zde:

Zápisy z valných hromad

Seznam sportovců zařazených do programu CISKO

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2017

ARCHIV:

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2016

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2015

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2014

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2013

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2012

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2011

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2010

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2009

Seznam zařazených sportovců CISKO, z.s. pro rok 2008

Dokumenty

Pokyny

Formuláře

Kontakty

Představenstvo CISKO, z.s. Jaroslav Novák, předseda představenstva
Mgr. Radovan Rašťák, člen představenstva
Mgr. Jan Švec, člen představenstva, odbor školství, sportu a kultury Olomouckého kraje
Mgr. Miroslav Hrabal, člen představenstva
Ivo Kuba, člen představenstva

Kontrolní komise CISKO, z.s. Josef Odstrčilík, předseda
Vladimír Šimíček, člen
Jan Trávníček, člen

Organizační pracovník CISKO, z.s. Ivo Kuba


Adresa:
CISKO, z.s.
Na střelnici 1337/41
779 00  Olomouc
Telefon:
606 724 907
E-mail:
cisko@cisko.cz

Kde nás najdete

Partneři

Olomoucký kraj - logo

Olomoucký kraj finančně přispívá na činnost Centra individuálních sportů kraje Olomouckého

ČUS - logo

Olomoucká krajská organizace ČUS

Město Olomouc - logo

Město Olomouc